Wekelijkse lessen

Doe je mee aan de wekelijkse lessen dan krijg je korting. Voor de periode 8 januari tot en met 15 juli 2020 is het bedrag 185 euro (in plaats van 250 euro). Dit zijn 24 of 26 lessen op de maandagavond of woensdagavond. Een gemiste les mag ingehaald worden op de andere lesavond. Betalen in termijnen is mogelijk. Voor mensen met een minimum inkomen en studenten bedraagt het lesgeld 6,00 euro voor wekelijkse lessen. Later instromen is altijd mogelijk en het lesgeld wordt daarop aangepast. 

Losse lessen

Doe je losse lessen mee, of strippenkaart, dan is het lesgeld 10 euro per les. Je kan dan mee doen wanneer het uit komt. 

Hoe betalen?

Het lesgeld graag aan het begin van de cursus contant betalen of overmaken naar rekening NL34 INGB  0007 5722 95 t.n.v. M.A.E. Wagemakers, Wageningen..